شرکت فارآب

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان 29، پلاک 13

کارخانه: شهرک صنعتی هشتگرد، خیابان 13، شماره 186

تلفن: 89630 21 (98)+

فکس: 44233867 26 (98)+

کد پستی : 56118-33616

ایمیل: Info@farabvalve.com

get
نمایندگی های شرکت فارآب